Kallelse till representantskapsmöte

Till SLAN anslutna medlemsorganisationer samt länsnykterhetsförbunden. KALLELSE Härmed kallas till ordinarie representantskapsmöte med SverigesLandsråd för alkohol- och narkotikafrågor. Onsdagen den…

Publicerat den

Drug Policy for the Future

Under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd arrangeras Drug Policy for the Future i Stockholm. En internationell konferens som utifrån ett…

Publicerat den