Internationellt

WFAD- World Federation Against Drugs

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor är en av initiativtagarna till WFAD och är en av deras medlemsorganisationer. Medlemskapet generar ett nära samarbete med den världsomspännande organisationen.

Mera information finner du på www.wfad.se


NordAN – Nordiskt Alkohol och narkotikapolitiskt samarbete

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor är en de svenska medlemsorganisationerna i NordAN.

NordAN är ett nätverk som förespråkar förebyggande och minskning av alkohol- och drogrelaterade skador genom effektiv evidensbaserad alkohol- och narkotikapolitik i de nordiska och baltiska länderna och i hela den nordliga dimensionen i Europa.

Mera information finner du på www.nordan.org