Nyktra studenthem

I Stockholm och Uppsala driver stiftelser med nykterhetsrörelsen som intressenter studentbostäder. Studenter som är helnyktra sedan minst ett år har företräde.

I Örebro finns också ett mycket centralt boende med inriktning på studenter som drivs av IOGT-NTO-distriktet och ägs av en IOGT-NTO-förening.

Arken Nykterhetsvännernas Studenthem i Uppsala

Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem bildades 1889 och har sedan dess erbjudit Uppsalas studenter ett helnyktert boende.

Helnykterhet krävs inte av de boende men det ger förtur vid ansökan. Alkohol och andra droger är helt förbjudna inom studenthemmets väggar. Studenthemmet har fått smeknamnet “Arken” av de boende. Arken ligger på Sturegatan 12, i centrala Uppsala.

Mera information finner du på www.studenthemmetarken.se

Tempus

När Stockholm växte som universitetsstad bildades där en stiftelse för att erbjuda unga nykterister en bra bostad under sin studietid. Tempus blev namnet på studenthemmet och det öppnades 1963. Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm äger och driver studenthemmet Tempus som har 374 lägenheter. 2016 invigdes ett helt nytt hus med 114 lägenheter. Det innebär att det bor över 400 personer i de fem husen. Stiftelsen hyr också ut några lokaler till kommersiell verksamhet. Tempus ligger i Åkeshov. Med T-bana tar det ca 17 minuter till T-centralen.

Stiftelsens styrelse representerar Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor,  Stiftelsen Ansvar för framtiden, Hela Människan, Drogfri Uppväxt, Riksföreningen Våra Gårdar och Tempus hyresgästförening.

Mera information finner du på www.studenthemmettempus.se