Länsnykterhetsförbunden

Länsnykterhetsförbunden är länsvisa samarbetsorganisationer för de organisationer som ingår i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor. I vissa län har också andra organisationer som är verksamma inom den alkohol- och narkotikapolitiska sektorn anslutit sig som medlemmar.

Länsnykterhetsförbunden arbetar främst med externa insatser inom alkohol- och narkotikapolitiken. De samarbetar med kommuner, skolor, arbetsplatser, studieförbund, folkrörelser och föreningar.

Några av länsnykterhetsförbund ger också service till olika samhällsorgan med information, utbildning och rådgivning.

De förmedlar också aktuell forskning och erbjuder/arrangerar kurser och konferenser.