Om SLAN

Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor är en paraplyorganisation för länsnykterhetsförbunden i Sverige, olika nykterhetsorganisationer, Hela Människan, LP-verksamheten och andra organisationer som vill verka för restriktiv alkoholpolitik och ett narkotikafritt samhälle.

SLAN arbetar för en väl utbyggd missbrukarvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan.

SLAN deltar också aktivt i de nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområden.

Lite kort historik om organisationen

Organisationen bildades 1921, inför folkomröstningen om rusdrycksförbud, för att samla de krafter som verkade för förbud. Året innan hade de olika samfund samordnat sina krafter genom att bilda “Riksutskottet för de kristnas förbudsrörelse”. 1921 bildades den gemensamma organisationen “Förbudsvännernas Rikskommitté” som efter flera förändringar och namnbyten kom att anta det nuvarande namnet. Efter förbudsomröstningen behölls samarbetet, bl.a. för att samordna firandet av Folknykterhetens dag.