Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, SLAN

Vi är en paraplyorganisation för länsnykterhetsförbunden i Sverige, olika nykterhetsorganisationer, Hela Människan, LP-verksamheten och andra organisationer som vill verka för restriktiv alkoholpolitik och ett narkotikafritt samhälle.

SLAN arbetar för en väl utbyggd missbrukarvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan.

SLAN deltar också aktivt i de nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområden.

Narkotikakonferens som gav eko i media

Ta del av information och föreläsningar från konferensen “Drug Policy for the Future” som samlade svenska och internationella forskare och praktiker. Konferensen fokuserade på ämnen såsom narkotikapolitik, förebyggande insatser och vikten av stöd vid recovery.

Delta på våra kommande event!

Det finns inga kommande evenemang.

Följ oss på Facebook!

SLANs officiella Facebooksida ger vi dig aktuell information och händelser.

Senaste inlägget

“SLAN är en aktiv aktör inom det alkohol och narkotikapolitiska området.

Håkan Eriksson, SLANs generalsekreterare

Aktuellt från SLAN