Drug Policy for the Future

31 MAY – 1 JUNE 2023

Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, SLAN

Vi är en paraplyorganisation för länsnykterhetsförbunden i Sverige, olika nykterhetsorganisationer, Hela Människan, LP-verksamheten och andra organisationer som vill verka för restriktiv alkoholpolitik och ett narkotikafritt samhälle.

SLAN arbetar för en väl utbyggd missbrukarvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan.

SLAN deltar också aktivt i de nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområden.

Delta på våra kommande event!

Drug Policy for the Future

31 maj, 2023 - 1 juni, 2023
Heldagsevenemang

Representantskapsmöte

Datum: 31 maj, 2023
Tid: 17:00

Följ oss på Facebook!

SLANs officiella Facebooksida ger vi dig aktuell information och händelser.

Senaste inlägget

“SLAN är en aktiv aktör inom det alkohol och narkotikapolitiska området.

Håkan Eriksson, SLANs generalsekreterare

Aktuellt från SLAN