”Psykisk hälsa, substansbruk och spel om pengar bland elitfotbollsspelare”

Medverkande:
Tobias Elgán, Fil.Dr, forskare på STAD