”Lustgas – hur fungerar det Och hur påverkar det Kroppen?”

Medverkande:
Erik Lindeman, överläkare, Giftinformationscentralen