”Boffning – ett ovanligt men mycket farligt sätt att berusa sig!”

Medverkande:
Erik Lindeman, överläkare, Giftinformationscentralen