”Läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO)- fördelar & risker”

Medverkande:
Joar Guterstam, forskare vid KI, överläkare Beroendecentrum Stockholm & ordförande Svensk förening för beroendemedicin.