Sverige mot narkotika – en digital konferens för dig som är engagerad i narkotikafrågan

Datum: 23 mars, 2021
Plats: Digital konferens

Välkommen till 2021 års upplaga av konferensen Sverige mot narkotika. ECAD-Sverige står bakom konferensen som riktar sig till dig som är engagerad i narkotikafrågan, till exempel kommunanställda inom drog- och brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, representanter från frivilligrörelserna och den breda allmänheten.

Programmet utgår från konferensens fyra huvudinriktningar: 1) Hälsofrämjande och förebyggande, 2) rättsvårdande och polisiära insatser, 3) vård och behandling och 4) folkrörelser och folkligt motstånd.

Hela programmet finns på boras.se/SMN

Under konferensen får du ta del av kunskap och inspiration från både nationella och internationella föreläsare. Konferensen varvas med föreläsningar, valbara seminarier, panelsamtal och intervjuer. Möjlighet till interaktion genom att ställa frågor under dagen kommer att finnas.

Sverige mot narkotika 2021 modereras av Linda Nilsson och Nadim Ghazale.

Varmt välkommen!

Konferensen är kostnadsfri.

Mer information hittar du på boras.se/SMN