Förebygg.nu

Startdatum: 3 november, 2021
Slutdatum: 4 november, 2021
Plats: Digital konferens

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Förebygg.nu samlar deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Förebygg.nu 2021 blir en digital konferens och vi hälsar alla välkomna att den 3-4 november 2021 ta del av en, vad vi hoppas skall bli, spännande och innehållsrik webbaserad version av konferensen.