SLAN:s jubileumskonferens och representansskapsmöte

26 november, 2021 - 27 november, 2021

Tid: (lunch-lunch)

Jubileumskonferensen- ett axplock ur programmet

En återblick på SLANs 100-åriga historia– Kjell-Ove Oskarsson, sekreterare SLAN & bl.a tidigare generalsekreterare SLAN

Mål och insatsområden i den nya ANDTS-strategin – Lena Hallengren, socialminister (kommer tillfrågas)

Alkoholmonopolets framtid – Göran Hägglund, styrelseordförande Systembolaget, tidigare socialminister

Framtidens alkoholkultur i Sverige – Karin Hagman, VD IQ – ett fristående dotterbolag till Systembolaget

Civilsamhällets roll för att främja en nykter livsstil – Jan Linde, styrelseledamot SLAN, ordförande länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Hur stärker vi barnens röst i alkoholdebatten – Mona Örjes, förbundsordförande Junis

Tidiga insatser, bemötande och behandling vid olika kulturella bakgrunder – Kerstin Eriksson, styrelseledamot SLAN, riksförbundet SIMON Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

Var befinner sig Sveriges alkohol- och narkotikapolitik om 10 år? –Panelsamtal med riksdagsledmöter, moderator Peter Moilanen, chef vid Narkotikapolitiskt center

Utförligare program kommer att presenteras längre fram.