SLAN:s jubileumskonferens

Startdatum: 26 november, 2021
Slutdatum: 27 november, 2021

S.L.A.N fyller 100 år och det ska firas!

Jubileumskonferensen kommer ge en historisk återblick på S.L.A.N:s 100-åriga verksamhet som har bidragit till en bättre folkhälsa bland annat genom ett aktivt och strategiskt opinionsarbete för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik. Konferensens huvudfokus är dock framåtsyftande med föreläsningar och samtal kring förebyggande och främjande insatser, vård och behandling samt aktuella alkohol- och narkotikapolitiska frågor.


När?
26 november kl 13:00-17:15
med fortsättning
27 november kl 09:00-13:00

(Jubileumskonferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt)Anmälan senast den 25 november 2021 kl 12.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.

Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson,
070-710 66 70

Varmt välkomna!