Vi firar 100år!

SLAN är en aktiv aktör inom det alkohol och narkotikapolitiska området. Våra medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbund bidrar aktivt i arbetet på olika sätt och 2021 firar vi 100 år!

Jubileumsfirandet kommer att pågå under hela 2021 med en rad olika webbinarium och andra kunskapshöjande aktiviteter.

Ett axplock på ämnen som kommer att uppmärksammas under året: 

  • Vad händer i hjärnan under utveckling av beroende?
  • Metoder för ett effektivt förebyggande ANDT-arbete
  • Cannabis, beroende och pykoser – vad säger forskningen?
  • Alkohol och cancer – vad säger forskningen?
  • Beroendesjukdom ur ett anhörigperspektiv
  • Stödinsatser för barn i missbruksmiljö

Datum och utförligare information om webbinarerna och övriga aktiviteter kommer fortlöpande att presenteras här på webbplatsen.

Våra event:

Jubileumskonferensen- ett axplock ur programmet

En återblick på SLANs 100-åriga historia– Kjell-Ove Oskarsson, sekreterare SLAN & bl.a tidigare generalsekreterare SLAN

Mål och insatsområden i den nya ANDTS-strategin – Lena Hallengren, socialminister (kommer tillfrågas)

Alkoholmonopolets framtid – Göran Hägglund, styrelseordförande Systembolaget, tidigare socialminister

Framtidens alkoholkultur i Sverige – Karin Hagman, VD IQ – ett fristående dotterbolag till Systembolaget

Civilsamhällets roll för att främja en nykter livsstil – Jan Linde, styrelseledamot SLAN, ordförande länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Hur stärker vi barnens röst i alkoholdebatten – Mona Örjes, förbundsordförande Junis

Tidiga insatser, bemötande och behandling vid olika kulturella bakgrunder – Kerstin Eriksson, styrelseledamot SLAN, riksförbundet SIMON Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

Var befinner sig Sveriges alkohol- och narkotikapolitik om 10 år? –Panelsamtal med riksdagsledmöter, moderator Peter Moilanen, chef vid Narkotikapolitiskt center

Utförligare program kommer att presenteras längre fram.