Höstmöte med S.L.A.N

Årets SLAN-konferens med våra medlemsorganisationer & länsnykterhetsförbund kommer att gå av stapeln i Stockholm. Fredagen den 1 december på IOGT-NTO…

Publicerat den

Kallelse till representantskapsmöte

Till SLAN anslutna medlemsorganisationer samt länsnykterhetsförbunden. KALLELSE Härmed kallas till ordinarie representantskapsmöte med SverigesLandsråd för alkohol- och narkotikafrågor. Onsdagen den…

Publicerat den