Kallelse till representantskapsmöte

Till SLAN anslutna medlemsorganisationer samt länsnykterhetsförbunden. KALLELSE Härmed kallas till ordinarie representantskapsmöte med Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor. Fredagen…

Publicerat den