Efter utredningarna: Vad har hänt i lagstiftning och praxis?

Datum: 18 april, 2024
Plats: Digitalt

Under de senaste åren har flera utredningar genomförts inom områden som rör socialtjänsten, samsjuklighet och narkotika. Men vad har hänt sedan dessa utredningar presenterades? Har det skett några förändringar i lagstiftningen och praxis? Vi lyfter aktuella utredningar och vilka förslag som faktiskt har genomförts.