Europas narkotikapolitik – om beslut och konsekvenser

Datum: 16 maj, 2024
Plats: Digitalt

Den europeiska narkotikapolitiken står inför en brytpunkt. Olika länder tar beslut som pekar åt skilda håll, och både FN:s narkotikakonventioner och EU:s överenskommelser utmanas. Utifrån utvecklingen i Tyskland gör vi nedstamp i ett antal länder för att skapa en bild av pågående förändringar och vilka konsekvenser de kan få för det enskilda landet och Europa i stort.

Medverkande: Staffan Hübinette med flera medarbetare på NPC.