Material från konferensen Sverige mot narkotika

Här finns material från konferensen Sverige mot narkotika den 23 mars 2021.

Presentationer


Medverkande: Dr. Christian Thurstone och Christine Tatum


Medverkande: Dr. Christian Thurstone och Christine Tatum


Medverkande: Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt Center.


Medverkande: Fredrik Lennartsson, Tf lokalpolisområdechef


Medverkande: Åsa Bringlöv, forskare vid FOU Södertörn och Linda Nilsson, utvecklingsledare Göteborg Stad.


Medverkande: Charlotta Rehnman Wigstad, Direktör CAN


Medverkande: Pierre Andersson, Narkotikapolitiskt Center


Medverkande: Peter Moilanen, chef Narkotikapoliskt center.


Konferensen på Youtube

Seminariepass A

Seminariepass B

Pausfilmer

En tillvaro fri från våld – En film om hur vi kan förebygga våld

Droghanboken 3: Vanliga argument

Ingemansland

Se mig – en film om ungas utsatthet covid-19-pandemin

Rapport

Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser

Rapportsamling från en FoU-cirkel om förebyggande arbete mot cannabisanvändning. En regional satsning i Västra Götaland att utveckla det cannabisförebyggande arbetet

Ladda ner publikation som pdf

Medarrangörer 2021

Sverige mot narkotika är ett samarrangemang mellan ECAD-Sverige, Borås Stad, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, SLAN, Narkotikapolitiskt Center, NBV, SIMON, RNS, SNPF, KSAN, AMD, WFAD, IOGT-NTO, KRIS och Unga KRIS.