För många tillstånd, bristande tillsyn? – Västra Götalands län

SLAN tillsammans med Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland driver projektet ”För många tillstånd, bristande tillsyn?

Projektet möjliggjorts tack vare projektmedel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Projektet kartlägger och tar fram en rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i olika län.