Drug Policy for the Future

Under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd arrangeras Drug Policy for the Future i Stockholm. En internationell konferens som utifrån ett världs­omspännande perspektiv belyser narkotikafrågan med fokus på Sverige och Europa.

Utgångspunkten för Sveriges ordförandeskap är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Inom mål 3, om hälsa och välbefinnande, betonas att insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk behöver stärkas – och det är utifrån detta som Drug Policy for the Future arrangeras under Sveriges ordförandeskaps­period.

31 maj – 1 juni 2023För mer information kontakta Håkan Eriksson, hakan@slan.se, tfn 070-710 6670

Initiativtagare till konferensen Drug Policy for the Future är SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol och narkotika).

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter