“Vad kan Sverige lära av Islandsmodellen?”

Det går att förebygga- och det lönar sig!

Islandsmodellen bygger på Evidence, Community & Dialogue. Ett arbete som pågått sedan mitten av 1990-talet på Islands och sedan spridits till stora delar av världen.

Medverkande:
Håkan Leifman, forskare Karolinska Institutet och konsult inom folkhälsoområdet med fokus på alkohol och narkotikaprevention.