”Krogar mot Knark – hur kan vi tillsammans minska knarket i krogmiljön?”

Medverkande:
Johanna Gripenberg, Enhetschef STAD, Med.dr