”Hur stärker vi barns röst i alkoholdebatten?”

Medverkande:
Mona Örjes, Förbundsordförande Junis