”Cannabis och dödligt våld”

Medverkande:
Sven Granath, kriminolog och forskare vid Stockholms universitet