STAD- lärdomar från 25 år av ANDT-preventivt arbete

Ett webbinarium om vilka lärdomar man kan se efter 25 år av ANDT-preventivt arbete.

Medverkande:
Johanna Gripenberg, Med. Dr., Chef och forskare på STAD
Tobias Elgán, fil.dr., forskare på STAD