Webbinarium: ”Vad kan Sverige lära av Islandsmodellen?”

Datum: 21 mars, 2022
Plats: Digitalt

Kunskapshöjande webbinarium #2 SLAN

Det går att förebygga- och det lönar sig!

Islandsmodellen bygger på Evidence, Community & Dialogue. Ett arbete som pågått sedan mitten av 1990-talet på Islands och sedan spridits till stora delar av världen.

Några viktiga delar i modellen:

  • Få med och mobilisera lokalsamhället
  • Utbildade ledare som leder organiserad fritidsverksamheter
  • Skolan som hub
  • Fokus, fokus, fokus på föräldrarollen

Medverkande:
Håkan Leifman
, forskare Karolinska Institutet och konsult inom folkhälsoområdet med fokus på alkohol och narkotikaprevention.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal bestående av:

Håkan Leifman, forskare Karolinska Institutet och konsult inom
folkhälsoområdet med fokus på alkohol och narkotikaprevention

Elsa Gatica Arikhan, samordnare för Nätverket De Glömda Barnen
i Västra Götaland

Håkan Fransson, Drogförebyggare, Enheten för drogprevention
Socialförvaltningen Öckerö kommun

Moderator för samtalet är Pia Steensland, ordförande SLAN.

Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson, 070-710 66 70

Varmt välkomna!

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmälan senast den 21 mars kl 10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.