Ungas egna upplevelser av tidig upptäckt

Datum: 28 september, 2023
Plats: Zoom

Forskare från Högskolan i Väst har kartlagt orosanmälningar för unga i Trollhättans Stad – och undersökt ungas egna erfarenheter och förståelse av de brottsförebyggande insatser som genomförts av socialtjänsten inom projektet Tidig upptäckt – tidig insats (TUTI). Vad säger barn och unga själva om de insatser och det bemötande de fått? Och vad ser man för resultat?

Medverkande: Anette Bolin, professor i socialt arbete, Högskolan i Väst