Tillsammans för förändring

Datum: 22 februari, 2024
Plats: Digitalt

IOGT-NTO Föräldrar Tillsammans 2.0 fungerar som en brygga mellan föräldrar och andra samhällsaktörer kring frågor om barn och unga, med särskilt fokus på droger. Bostadsbolaget i Göteborg arbetar för att skapa en trygg miljö för alla boende i området. Båda är exempel på aktörer som behöver inkluderas i kommunernas lokala samverkan kring det förebyggande arbetet.

Medverkande: Dzemal Sabovic, utvecklingschef för social hållbarhet, Bostadsbolaget Göteborg samt Alexandra Green Tetschet, projekt- och kampanjledare IOGT-NTO Föräldrar Tillsammans 2.0