Kallelse till representantskapsmöte

Datum: 26 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt

Fredagen den 26 november 2021 kl.17.30 som ett digitalt möte.