Yttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst SOU 2020:47

Flera organisationer inom SLAN är utförare av tjänster inom beroendevården. De idéburna organisationerna står för en mångfald av verksamheter och idéer och är därför en omistlig aktör för en positiv utveckling av välfärden.

SLAN:s medlemmar möter i sina uppdrag socialtjänstens klienter och är för många en trygghet och ett komplement till socialtjänstens insatser. Samverkan mellan civilsamhället och socialtjänsten är angeläget och öppnar upp för bättre resultat för individen och för ökad effektivitet för samhället i stort. Socialtjänstlagen är därför central för organisationernas verksamhet.

Här kan du läsa yttrandet i sin helhet.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter