Kallelse till representantskapsmöte

Till SLAN anslutna medlemsorganisationer samt länsnykterhetsförbunden.

KALLELSE

Härmed kallas till ordinarie representantskapsmöte med Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

Fredagen den 26 november 2021 kl.17.30 som ett digitalt möte.

Utdrag ur stadgarna:

Kallelse utfärdas av styrelsen senast tre månader före mötets öppnande. Representantskapsmötet består av två ombud från varje riksorganisation samt ett ombud för varje länsnykterhetsförbund. Ersättare utses enligt samma modell. Yttrande och förslagsrätt tillkommer varje ombud. Närvarande ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt.

HANDLINGAR

Handlingar ska vara ombuden tillhanda senast två veckor före mötet.

INFORMATION & FRÅGOR

Kontakta Håkan Eriksson, generalsekreterare, 070-710 66 70

ANMÄLAN

Anmälan med namn, e-post, organisation samt telefon senast 20 november 2021 till hakan@lansnykterhetsforbundet.nu.

Handlingar och länkar till mötet sänds direkt till utsedda ombud/ersättare via mail. Ni som önskar få handlingar utskrivna och tillsända er via post, måste vara ute i god tid med er anmälan.

VÄLKOMNA!

Publicerat den
Kategoriserat som Möte