”Lustgas – Hur fungerar det och hur påverkar det kroppen?”

Medverkande:
Erik Lindeman, läkare, Giftinformationscentralen