”CAN:s nationella skolundersökning 2022 – Ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel”

Medverkande:
Martina Zetterqvist, utredare, CAN