”Alkohol och cancer – vad säger forskningen?”

Medverkande:
Sven Andréasson, professor, MD Karolinska Institutet