”Ungdomar, alkohol och droger – risker, konsekvenser och förebyggande insatser”

På webbinariet presenteras hur man på ett bra sätt kan jobba med fokus på ungdomar utifrån alkohol & droger – risker, konsekvenser och förebyggande insatser.

Medverkande:
Lotta Borg Skoglund, Överläkare Smart Psykiatri & docent i Psykiatri vid Uppsala Universitet