Webbinarium: ”STAD- lärdomar från 25 år av ANDT-preventivt arbete”

Datum: 19 april, 2021
Plats: Digitalt

Jubileums webbinarium #2 SLAN, 2021

Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande
arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan
olika aktörer inom samhällssystemet. STAD arbetar i nära samverkan med
landets länsstyrelser och kommuner men även med andra berörda myndigheter,
bransch- och idéburna organisationer. Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för
psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Region Stockholm och
Karolinska Institutet.

Ett webbinarium om vilka lärdomar man kan se efter 25 år av ANDT-preventivt
arbete.

Medverkande:
Johanna Gripenberg, Med. Dr., Chef och forskare på STAD
Tobias Elgán, fil.dr., forskare på STAD

Webbinariet efterföljs av ett panelsamtal med:
Ulrika Jörgensen (M), riksdagsledamot
Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot
Lena Emilsson (S), riksdagsledamot
Pia Steensland (KD), riksdagsledamot
Johanna Gripenberg, chef och forskare STAD
Patrick Widell, kommissarie
Sven Andreasson, professor och överläkare Riddargatan 1

Moderator:
Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center (NPC)

(Webbinariet är kostnadsfritt)
Anmälan är öppen t.o.m 19 april, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.

Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson,
070-710 66 70

Varmt välkomna!