kalender
2-9 juli Soberian i Almedalen
Träffa representanter för nykterhetsrörelsen och lyssna på intressanta föredrag och paneldebatter.
 
29 augusti Konsumtionsförbudet
Ett kunskapsseminarium inom ramen för projektet Prevent don't promote
Kl 13.00-16.00 i Princess Hall, Stockholm

19 september Narkotikadödligheten
Ett kunskapsseminarium inom ramen för projektet Prevent don't promote
Kl 13.00 i Riksdagshuset, Stockholm

20-21 september Sverige mot narkotika
Konferensen som är en manifestation mot narkotika, en träffpunkt för alla som är engagerade i narkotikafrågan.

21 september SLANs representantskapsmöte 2017

Under hösten 2017 kommer ett antal regionala kunskapsseminarier att anordnas.