kalender
15-16 januari - 2018 års konferens
Välkomna till Länsnykterhetsförbundens och SLANs medlemsorganisationers årliga konferens som i år hålls i Jönköping.


Program:

Måndag den 15 januari 2018

Samling kl.19.00 med en bit mat och social aktivitet/gemenskap.


Tisdag den 16 januari 2018

09.15 Fika med kaffe/the & macka

09.30 Konferensens öppnande & praktisk information

09.45 Några alkohol- och narkotikapolitiska reflektioner - 

Anders Andersson, ordf. S.L.A.N

10.30 Genomgång av rapporten Alkohol & våld -

Per Leimar, IOGT-NTO

11.30 Prevent don´t Promote - 

Sven-Olov Carlsson

12.30 LUNCH

13.30 NBV:s studiematerial - Ansvarsfull & Effektiv alkoholpolitik,

Emma Ekblom, NBV Väst

14.30 Aktuellt ifrån fältet - Just nu jobbar vi med detta

15.00 Eftermiddagsfika

Forts. Aktuellt ifrån fältet - Just nu jobbar vi med detta

15.50 Reflektioner & avslutning

16.00 (ca) Konferensen slut


Lokal: NBV Jönköpings lokaler, Barnarpsgatan 39 G, 553 33 Jönköping

 
Under våren 2018 kommer ett antal regionala kunskapsseminarier att anordnas.