internationellt
SLAN är medlem i WFAD
SLAN är en av initiativtagarna till WFAD (World Federation Against Drugs) och har ett nära samarbete med den världsomspännande organisationen. Medlemskapet förnyas per år. Initialt, 2015, svarade SLAN på WFAD:s frågor och redogjorde för planerna i narkotikafrågan. Läs mer i pdf'en nedan.

Mer info om WFAD klicka här
/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
Membership 2015 (pdf - 104 Kb)
SLAN.jpg