GAPA
Global Alcohol Policy Alliance

En organisation som vuxit de senaste åren är GAPA som har medlemsorganisationer över hela världen. De samlar mängder med NGOs och forskare för att skapa tryck för en bättre alkoholpolitik globalt.

Du hittar mer info på www.globalgapa.org