Eurocare
         

SLAN skriver till Sveriges Europaparlamentariker angående förslaget till resolution kring EUs alkoholstrategi.
Uppropet sker i samarbete med i samarbete med Eurocare, Europeiska folkhälsoalliansen (EPHA), EASL, Europeiska Lever Patienter Association (ELPA), United European Gastroenterology (UEG) Association of European Cancer Leagues (ECL) Kommittén för europeiska läkare (CPME) och Royal College of Physicians (UK) British Medical Association.      

/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
SLAN brev EU parlementariker (pdf - 375 Kb)
         

Eurocare  är ett nätverk för en förebyggande alkoholpolitik i Europa som skall förhindra alkoholskador. Idag är det en allians med nästan 50 ideella organisationer från 20 olika europeiska länder En viktig del är arbetet för att informera och påverka arbetet inom eu-byråkratin och politikerna i Europa-parlamentet.

Vill du få mer information har Eurocare en bra hemsida

 

 

Eurocare has written an Open Letter to Members of the European Parliament- ENVI Committee as a reply to the report: Motion for a Resolution on Alcohol Strategy- suggestions for compromise amendments
/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
Open letter Resolution on Alcohol Strategy (pdf - 409 Kb)
Eurocare has issued a press release on the link between alcohol and cancer.
/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
Eurocare Press Release on Alcohol and cancer 1502 (pdf - 344 Kb)