om S.L.A.N
Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor - S.L.A.N - är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle. 

S.L.A.N arbetar för en väl utbyggd missbrukarvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan. Landsrådet deltar också aktivt i de nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområden.