länkar
Länkar till alkohol- och narkotikaorganisationer

På sidan Drogportalen som drivs av CAN finns länkar till de flesta organisationer inom alkohol- och drogområdet.

I adresslistorna nedan, som går att skriva ut, finns adress- och telefonuppgifter till SLANs medlemsorganisationer och till Länsnykterhetsförbunden. 

/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
SLAN styrelse (pdf - 100 Kb)
/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
SLAN medlemsorganisationer (pdf - 160 Kb)
/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
SLAN Länsnykterhetsförbund (pdf - 134 Kb)