länsförbund
Rapport från Länsnykterhetskonferensen 2015
/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
LNF konferens 15 Rapport (pdf - 578 Kb)

Länsnykterhetsförbunden

Länsnykterhetsförbunden är länsvisa samarbetsorganisationer för de organisationer som ingår i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor. I vissa län har också andra organisationer som är verksamma inom den alkohol- och narkotikapolitiska sektorn anslutit sig som medlemmar. 

Länsnykterhetsförbunden arbetar främst med externa insatser inom alkohol- och narkotikapolitiken. Man samarbetar med kommuner, med skolor, med arbetsplatser, studieförbund, folkrörelser och föreningar.

Många länsnykterhetsförbunde ger också service till olika samhällsorgan med information, utbildning och rådgivning. Man förmedlar också aktuell forskning och erbjuder deltagande i kurser och konferenser

I vissa län har man också uppdraget att fördela anslag till alkohol- och narkotikaförebyggande arbete./disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
SLAN Länsnykterhetsförbund (pdf - 133 Kb)