narkotikapolitik
Miniseminarium med Stig-Erik Sörheim, Drug Policy Future
SLANs fortsatte en starkare fokusering på narkotikafrågorna med att arrangera ytterligare ett miniseminarium.
På SLANs seminarium 2 december 2014 i Riksdagshuset föreläste Stig-Erik Sörheim, Norge, ansvarig för alkohol- och narkotikapolitik på Actis, samt ordförande i EURAD, ett narkotikapolitiskt nätverk på Europanivå om mobilisering inför UNGASS i New York 2016 och Drug Policy Futures plattform - en global plattform för en ny narkotikapolitisk debatt baserad på hälsa. Åke Setreus, företrädare för ECAD (European Cities Against Drugs) och SLANs nye t.f. GS Sven Persson medverkade också.
Läs mer på Drug Policy Futures hemsida

Miniseminarium med Fred Nyberg
Bakgrunden till temat är att flera av SLANs medlemsorganisationer pekar på behovet av en starkare fokusering på narkotikafrågorna, men också en pågående debatten om glidningar i narkotikapolitiken.
SLAN arrangerade ett miniseminarium om cannabis, 13 december 2014, om förskjutning av värderingar, om internationella liberaliseringar och om vilken vägval Sverige har att göra. Orkar en politisk majoritet stå emot kraven på legaliseringar och vilket stöd finns i forskningen för detta?
Fred Nyberg, seniorprofessor i beroendeforskning, vid Uppsala Universitet, gav oss en överblick av aktuella frågor.

Narkotikapolitik
SLAN har tillsammans med nio andra organisationer ställt sig bakom nedanstående plattform. Den antogs inför Narkotikamässan som hölls i Västerås i mars 2005. 2015 påbörjades arbetet med att förnya plattformen och återstarta Sverige mot narkotikakonferensen.
Läs mer om plattformen i följande fil:

/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
Folkrörelser mot droger plattform (pdf - 72 Kb)