medlemskap
Vem kan bli medlem
Medlem i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN, kan alla organisationer som stöder en solidarisk och restriktiv alkohol- och narkotikapolitik bli. 

Organisationer som företräder kommersiella alkoholintressen eller tar emot stöd av sådana kan inte bli medlemmar.

Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen som beslutar om ev medlemskap i SLAN.

Om någon medlemsorganisation motverkar SLAN:s syften kan organisationen uteslutas.