organisation
Stadgar

 

SLAN bildades 1921 och har genomgått många utvecklingsfaser sedan dess. Idag består organisationen av 27 riksorganisationer och 18 länsnykterhetsförbund. (se fliken medlemskap om din organisation är intresserad).

Stadgarna nedan är senast justerade på representantskapet i september 2009.

Representantskap hålls vartannat år på hösten och däremellan styrs SLAN av styrelsen som består av 11 personer.

 

/disco/intranet/grafik/iconer/pdf16.gif
Stadgar SLAN justerade sept 2009 (pdf - 18 Kb)