NordAN
         

NordANs årskonferens Helsingfors 23-24 oktober 2015.

Från SLAN deltog Kjell-Ove Oscarsson och Sven Persson. Sven ersatte Kjell-Ove på den svenska styrelseplatsen i NordAN från i enlighet med beslutet på SLANs representantskap.

 

Presentationerna från årskonferensen

Nu finns de flesta presentationerna från Helsingfors på hemsidan.

 

Här hittar du programmet

 

Resolution om alkoholmonopolet på Island

NordAN antog en resolution som uppmanar ledamöterna i det isländska parlamentet, Alltinget, att lägga veto mot lagförslaget att avskaffa monopolet på försäljning av alkohol som nu behandlas av Alltinget.

Resolutionen medföljer som PDF-fil.

 

NordANs presskonferens väckte ganska stor uppmärksamhet bla. intervjuades konferensens huvudföreläsare Thomas Babor om det finska  alkoholmonopolet.

Ehyt: Har vi råd med en liberalare alkohollagstiftning?

 

En fråga som NordAN aktualiserat är alkoholservering på flyget. Läs mer i artikeln:

Alcohol and flying – not a good cocktail

There are many notorious examples of people - from celebrities to ordinairy holiday-makers - who have become intoxicated on flights to the point of posing a threat to passengers and the flight itself, writes Peter Allebeck, professor of Social Medicine at Karolinska Institutet and president of Nordic Alcohol and Drug Policy Network (NordAN).

 

NordANs årskonferens 2016 blir i Oslo. De första förberedelser är klara och datum blir i mitten av oktober 2016.

The Nordic Alcohol and Drug Policy Network

NordAN startade September 2000 som ett netvärk av icke statliga, friviilliga organisationer som alla arbetar för att reducera konsumtionen av alkohol och andra droger och som stödjer en restriktiv alkohol och drogpolitik och inte tar emot bidrag från den komersiella alkoholindustrin.

Utifrån dessa syften har NordAN idag vuxit till 90 medlemsorganisationer i alla åtta Nordiska och Baltiska länder, Dannmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Littauen, Norge & Sverige,

Här kan du läsar allt om NordAN på deras egen hemsida.