S.L.A.N
         

Nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol vecka 45

 

Alkohol- varför skapa cancer, misär och utanförskap?

 

”Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol genomförs sedan flera år tillbaka under vecka 45. I fokus för uppmärksamhetsveckan är, liksom under tidigare år, riskbruk av alkohol samt personal och patienter inom hälso- och sjukvården. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna man vill påverka. För att få en bra spridning på informationen krävs en samverkan med många samhällsaktörer.”

I denna satsning kan alla vara involverade!

 

I samarbete med organisationer, sjukvården, kommuner, företag, landsting och övriga myndigheter uppmärksammas alkoholens skadeverkningar under veckan, samt via media och sociala medier. 

 

Kontakta oss för mer information:

SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor

Sven Persson sven.persson@slan.se

070 3206158 

 

Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF)

Gun-Lis Roos gun-lis@hem.utfors.se

070 9488142

 

Hemsidor:

CAN vecka 45

Lansnykter vecka 45

Facebook: Vecka 45     

 

 

 

 

 

Sverige%20mot%20narkotika%20007.JPG

Sverige mot narkotika

Nu har det gått ett tag sedan konferensen Sverige mot narkotika. På hemsidan ligger nu de flesta av föreläsarnas presentationer.

http://www.landskrona.se/ecad.aspx

Folkrörelser mot droger

 

 

 

Repskapet%20015.JPG
Anders Andersson ny ordförande i SLAN
Under helgen hölls representantskapsmöte med Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN. Under årsmötet valdes en ny styrelse med flera nya ledamöter. Det blev också nyval av ordförande. Tidigare riksdagsledamoten Nils-Erik Söderkvist avgick som ordförande och till ny ordförande valdes Anders Andersson, Järnforsen.
SLAN är paraplyorganisation för 27 olika medlemsorganisationer med över 130.000 individuella medlemmar och 18 regionala nätverk i samverkan för en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Bland medlemsorganisationerna finns bl a IOGT-NTO, MHF, Blå Bandet, Länkens kamratförbund, Hela Människan, Anhöriga Mot Droger och Unga KRIS.
- Jag ser fram mot uppdraget som ordförande i styrelsen för ett arbete som syftar till att minska skadorna av alkohol och andra droger. Min förhoppning är att finna en framgångsrik samverkan mellan alla dessa organisationer och enskilda medlemmar som på olika sätt är engagerade. Jag har en vision om att det frivilla ideella arbetet i olika föreningar ska bidra till att ge människor ökad frihet från den förnedring och det våld och den oro som alkoholdrickandet för med sig för allt för många i vårt land, säger Anders Andersson i en kommentar efter ordförandevalet.
Anders Andersson
Tfn 070-249 82 12
E-mail anders.andersson@nbv.se

 

Alkohol & Risken för Cancer - Varför är kännedomen så låg?

SLAN har tagit fram ett faktamaterial som belyser dagens kunskap kring ökad risk för cancer och alkoholkonsumtion. Den viktigaste fråga just nu är varför kännedomen om den ökade risken är lägst i Sverige av alla EU-länder?

- Man måste fråga sig om svenska myndigheter som jobbar för folkhälsa har tagit till sig den kunskap som finns, säger Nils-Erik Söderqvist, Ordförande i SLAN.

3000-4000 fall av cancer bedöms som alkoholrelaterad idag i Sverige. Det är ett stort lidande för enskilda och kostar samhället stora pengar.

- Om så är fallet upplever vi inte att man har fört ut den särkskilt effektivt, fortsätter Nils-Erik.

SLANs medlemmar sprider kunskapen och sätter press på politiken att bli mer aktiv i det förebyggande arbetet. Om du vill läsa så kan du ladda ned filen nedan som en PDF.

 

 

 

 

Kontakt: Sven Persson, Tel: 070-320 61 58, E-post: info@slan.se