S.L.A.N
Välkommen till 2018 års konferens för Länsnykterhetsförbunden och SLANs medlemsorganisationer den 15-16 januari. Samling kl 19.00 den 15:e med en bit mat och social samvaro. Den 16:e väntar en dag fullmatad med information och erfarenhetsutbyte som inspiration inför årets arbete. Platsen är NBV Jönköpings lokaler på Barnarpsgatan 39 G i Jönköping.

Anmälan till hakan@lansnykterhetsforbundet.nu
Pressmeddelande:
Nykter hyllning till Systembolaget!
Det öppna brev som Systembolagets VD Magdalena Gerger skickade till samtliga riksdagsledamöter i veckan var ett bra initiativ, sa Anders Andersson, ordförande i SLAN, Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, när han öppnade samarbetsorganisationens representantskap. 

Den allt för ofta oseriösa debatten om gårdsförsäljning och vad ett oförsiktigt beslut kan medföra måste uppmärksammas. Därför är det bra att Systembolagets VD Magdalena Gerger talar klarspråk. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker kommer inte att öka konsumtionen på ett sätt som hotar folkhälsan. Men om gårdsförsäljning tillåts skulle, enligt två statliga utredningar, Systembolaget hotas på grund av de överenskommelser vi har med EU. Då rycker vi undan förutsättningarna för den solidariska och restriktiva alkoholpolitik vi nu har som syftar till en god folkhälsa och minskat våld och färre alkoholskador. Därför välkomnar vi beskeden från Systembolaget inför höstens politiska debatter, sa Anders Andersson, ordförande i SLAN. 
Prevent don't Promote - ett narkotikafritt samhälle
I samarbete med NBV driver SLAN ett projekt med uppdraget att öka kunskaperna och engagemanget i narkotikafrågan inom nykterhetsrörelsen och andra narkotikarestriktiva organisationer i Sverige.

Visionen är ett narkotikafritt samhäll. På väg mot den finns flera viktiga delmål att uppnå där målet är ett bättre samhälle som inkluderar alla. 

Under 2018 kommer flera kunskapsseminarier att genomföras. Seminarierna arrangeras på olika platser i landet och sänds live via Facebook. Det första seminariet hölls den 10 maj 2017 i Princess Hall i Stockholm. 
Titta på hela seminariet här